Ko te kōura te kai mā te rangatira

Jasus edwardsii

I tētahi wāhi tūhāhā o te ao ka mahi tētahi kaihao ika i te mahi tuku iho. E ai ki a Ngāi Tahu ko te ingoa o te moana i waenganui i a Te Waipounamu me te Tiri o te Moana ki te Tonga ko te Moana Tāpokopoko a Tawhaki. Nō mai mai he pātaka tēnei ki te whānau o Jack Topi.

Ko Topi Pātuki tōna tīpuna. He ika-a-whiro, he mātanga i te mutunga o te rau tau tekau mā iwa. Ko Ruapuke, te motu pāmamao i te tonga rāia o Te Waipounamu. Ka hipa te kotahi rau tau e whai tonu ana a Jack i ngā tapuwae o ōna tīpuna, te hopu ika tonu, i ngā wai o Rakiura, o Te Ara a Kiwa. He kaihao ika hoki tana taina, a Tristian.

"Heipū tonu māua hai kaihao ika. He tikanga tuku iho kāore e taea te karo. Ko ahau tētahi o te tokoiti e tino kaingākau ana ki tāna mahi. Āe mārika."

Nō te whānau whānui o Ngāi Tahu (te iwi i nohoia Te Waipounamu mai i te tīmatanga o te rau tau tekau mā whitu) a Jack. Nō mai mai tēnei i whai oranga nei i te mahinga kai.

Ahakoa te nui o ngā momo ika i tō rātou mahinga ika, ko te kōura te tino.

He kai, he horotai te kōura mā Ngāi Tahu i te taenga mai ki Te Waipounamu nei. I ngā hui nui ko te manaaki manuhiri te whāinga.

Nō mai mai a Ngāi Tahu e mahi kai ana. I tēnei wā, kai te pēnei tonu Te Pou Kaimoana o Ngāi Tahu mō te kounga o te kai moana ka tukuna ki te ao.

Ko Jack tētahi mātanga kaihao ika o Ngāi Tahu, ka haoa ngā ika mai i Te Moana-tāpokopoko-a-Tāwhaki. Kai raro i te maunga te ākau torehape he tai matapari i te moana houkura. E 20 mita ki te 30 mita i te moana he kōura e noho ana. Ka mau ai ngā kōura mea rawa ake, ka tukuna ki te ao.

Ahakoa te nui o ngā kōura i tēnei wā, ka āta hao tonu mā ngā uri ā muri ake. He pūnaha hopunga ika tā te hunga pērā i a Jack. Mēnā ka iti rawa, ka hapū rānei ngā ika ka whakahokia ki te moana. Kia whai kōura tonu ai ngā uri whakaheke.

He rerekē tā Jack mahi i tā ōna tīpuna. Ahakoa tērā, kai reira tonu te wawata ki te whai kaimoana mā ngā whānau, mā nga manuhiri hoki.